English    |   Liên hệ
Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2020
Ngày hiệu lực 17/08/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao Thông - vận tải
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2019QĐ.pdf
DM2019.pdf
Văn Bản Mới