English    |   Liên hệ
Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Số ký hiệu văn bản 123/TB-UBND
Ngày ban hành 31/07/2020
Ngày hiệu lực 31/07/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 123TB.pdf
Văn Bản Mới