English    |   Liên hệ
Công văn V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 321/UBND-VP7
Ngày ban hành 27/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 321VP7.pdf
Văn Bản Mới