English    |   Liên hệ
Công văn V/v triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 70/UBND - VP2
Ngày ban hành 11/06/2020
Ngày hiệu lực 11/06/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm CV_trien_khai_thong_bao_203TB-VPCP.pdf
Văn Bản Mới