English    |   Liên hệ
Thông báo số 91/TB-UBND ngày 21/5/2020 kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Số ký hiệu văn bản 91/TB-UBND
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Thông báo số 91/TB-UBND ngày 21/5/2020 kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 91-tb-ubnd.pdf
Văn Bản Mới