English    |   Liên hệ
Công văn số 54/UBND-VP2 ngày 08/5/2020 v/v thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 54/UBND-VP2
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 54/UBND-VP2 ngày 08/5/2020 v/v thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 54-ubnd-vp2.pdf
Văn Bản Mới