English    |   Liên hệ
Công văn số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 48/UBND-VP2
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày hiệu lực 27/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 48-ubnd-vp2.pdf
Văn Bản Mới