English    |   Liên hệ
Công văn V/v hoạt động trở lại một số hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Số ký hiệu văn bản 159/UBND-VP7
Ngày ban hành 23/04/2020
Ngày hiệu lực 23/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v hoạt động trở lại một số hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm CV_hoat_dong_tro_lai_sau_CT16.pdf
Văn Bản Mới