English    |   Liên hệ
Công văn số 148/UBND-VP7 ngày 15/4/2020 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 148/UBND-VP7
Ngày ban hành 15/04/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 148/UBND-VP7 ngày 15/4/2020 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 148-ubnd-vp7.pdf
Văn Bản Mới