English    |   Liên hệ
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 70/TB-UBND
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 16/04/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 70-tb-ubnd.pdf
Văn Bản Mới