English    |   Liên hệ
Quyết định V/v thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 52/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 07/04/2020
Ngày hiệu lực 07/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định V/v thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 1_QD_thanh_lap_chot_kiem_soat_phong_chong_Covid-19.pdf
DS_chot_kiem_dich.pdf
Văn Bản Mới