English    |   Liên hệ
Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 10/3/2020 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 34/BC-UBND
Ngày ban hành 10/03/2020
Ngày hiệu lực 10/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 10/3/2020 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 34-BC-Signed.pdf
Văn Bản Mới