English    |   Liên hệ
Nghị quyết v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh NĐ
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh NĐ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giao Thông - vận tải
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 42-NQ-HDND.pdf
Văn Bản Mới