English    |   Liên hệ
Nghị quyết V/v chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết V/v chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giao Thông - vận tải
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 28-NQ-HDND.pdf
Văn Bản Mới