English    |   Liên hệ
NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh NĐ giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2019
Ngày hiệu lực 10/07/2019
Trích yếu nội dung NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh NĐ giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 20-NQ-HDND_20190717022117831830.pdf
Văn Bản Mới