English    |   Liên hệ
NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ lễ, huyện trực Ninh
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2019
Ngày hiệu lực 10/07/2019
Trích yếu nội dung NQ v/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ lễ, huyện trực Ninh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 22-NQ-HDND_20190717023724618610.pdf
Văn Bản Mới