English    |   Liên hệ
Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 phê duyệt kết quả rà soát, điều tra định kỳ, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Số ký hiệu văn bản 614/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/03/2019
Ngày hiệu lực 27/03/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 phê duyệt kết quả rà soát, điều tra định kỳ, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 614-QĐ.PDF
Văn Bản Mới