English    |   Liên hệ
Công văn số 288/UBND-VP6 ngày 17/10/2018 v/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Số ký hiệu văn bản 288/UBND-VP6
Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày hiệu lực 17/10/2018
Trích yếu nội dung Công văn số 288/UBND-VP6 ngày 17/10/2018 v/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm VP6-288.PDF
Văn Bản Mới