English    |   Liên hệ
v/v nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Số ký hiệu văn bản 161/TB-UBND
Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày hiệu lực 25/09/2018
Trích yếu nội dung v/v nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 161-TB.PDF
Văn Bản Mới