English    |   Liên hệ
Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 2693/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2017
Ngày hiệu lực 22/11/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao Thông - vận tải
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 2693-QĐ.PDF
Văn Bản Mới