English    |   Liên hệ
v/v điều chỉnh đầu tư danh mục công trình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
Số ký hiệu văn bản 1890/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2017
Ngày hiệu lực 18/08/2017
Trích yếu nội dung v/v điều chỉnh đầu tư danh mục công trình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1890-QĐ.PDF
Văn Bản Mới