English    |   Liên hệ
Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1378/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 19/06/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 1378-QĐ.PDF
Văn Bản Mới