English    |   Liên hệ
Nghị quyết phiên họp thường họp thường kỳ của Ban đại diện - HĐQT - NHCSXH tỉnh Nam Định Quý IV năm 2016
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-BĐDHĐQT
Ngày ban hành 14/02/2017
Ngày hiệu lực 14/02/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường họp thường kỳ của Ban đại diện - HĐQT - NHCSXH tỉnh Nam Định Quý IV năm 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm CV 05 NQ-BDDHDQT.pdf
Văn Bản Mới