English    |   Liên hệ
Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 28/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 02/CTr-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/02/2017
Trích yếu nội dung Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 28/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 02-CTr.PDF
Văn Bản Mới