English    |   Liên hệ
Công văn số 62/UBND-VP8 ngày 27/02/2017 về việc triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017
Số ký hiệu văn bản 62/UBND-VP8
Ngày ban hành 27/02/2017
Ngày hiệu lực 27/02/2017
Trích yếu nội dung Công văn số 62/UBND-VP8 ngày 27/02/2017 về việc triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm VP8-62.PDF
Văn Bản Mới