English    |   Liên hệ
Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016
Số ký hiệu văn bản 321/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Ngày hiệu lực 16/02/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 321-QĐ.PDF
Văn Bản Mới