English    |   Liên hệ
Công văn số 24/SVHTTDL-PNVVH ngày 15/01/2015 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" và xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
Số ký hiệu văn bản 24/SVHTTDL-PNVVH
Ngày ban hành 26/02/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2015
Trích yếu nội dung Công văn số 24/SVHTTDL-PNVVH ngày 15/01/2015 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" và xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 24_svhttdl_pnvvh.pdf
Văn Bản Mới