English    |   Liên hệ
Đề án số 80/ĐA-HĐND tỉnh Nam Định ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 80/ĐA-HĐND
Ngày ban hành 30/07/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Trích yếu nội dung Đề án số 80/ĐA-HĐND tỉnh Nam Định ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm De an HDND.doc
Văn Bản Mới