English    |   Liên hệ
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm "750 năm Thiên Trường - Nam Định". Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I.
Số ký hiệu văn bản NA
Ngày ban hành 12/09/2012
Ngày hiệu lực 27/04/2012
Trích yếu nội dung Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm "750 năm Thiên Trường - Nam Định". Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I.
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm decuong.pdf
Văn Bản Mới