English    |   Liên hệ
Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 63/KH-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Ngày hiệu lực 14/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Bạch Ngọc Chiến
Tài liệu đính kèm 63-KH_2016.pdf
Văn Bản Mới