English    |   Liên hệ
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/7/2016 hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 64/KH-UBND
Ngày ban hành 15/07/2016
Ngày hiệu lực 15/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/7/2016 hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 64-KH.pdf
Văn Bản Mới