English    |   Liên hệ
về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 58/KH-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 58-KH.PDF
Văn Bản Mới