English    |   Liên hệ
Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 08/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2012
Ngày hiệu lực 07/05/2012
Trích yếu nội dung Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QUYET DINH 081.doc
Văn Bản Mới