English    |   Liên hệ
QĐ V/v điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý
Số ký hiệu văn bản 20/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2010
Ngày hiệu lực 28/09/2010
Trích yếu nội dung QĐ V/v điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd202010.doc
Văn Bản Mới