English    |   Liên hệ
Công văn số 85/UBND-VP6 ngày 18/3/2016 về việc chấn chỉnh việc thu các loại phí dịch vụ trong các lễ hội trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 85/UBND-VP6
Ngày ban hành 18/04/2016
Ngày hiệu lực 18/04/2016
Trích yếu nội dung Công văn số 85/UBND-VP6 ngày 18/3/2016 về việc chấn chỉnh việc thu các loại phí dịch vụ trong các lễ hội trên địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm VP6-85.pdf
Văn Bản Mới