English    |   Liên hệ
Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất
Số ký hiệu văn bản 12/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2013
Ngày hiệu lực 11/04/2013
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd12.pdf
Văn Bản Mới