English    |   Liên hệ
V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh ban h
Số ký hiệu văn bản 25/2009/QD-UBND
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 09/12/2009
Trích yếu nội dung V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh ban h
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd25.doc
Văn Bản Mới