English    |   Liên hệ
V/v Ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các dự án đầu tư
Số ký hiệu văn bản 19/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2009
Ngày hiệu lực 16/09/2009
Trích yếu nội dung V/v Ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các dự án đầu tư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm .doc
Văn Bản Mới