English    |   Liên hệ
QĐ về định mức XD và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án KH và CN có sử dụng ngân sách NN
Số ký hiệu văn bản 07/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2008
Ngày hiệu lực 14/05/2008
Trích yếu nội dung QĐ về định mức XD và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án KH và CN có sử dụng ngân sách NN
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD0708UBND.doc
Văn Bản Mới