English    |   Liên hệ
Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 Về việc chỉ định Khối trưởng các khối thi đua của tỉnh năm 2015
Số ký hiệu văn bản 518/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2015
Ngày hiệu lực 30/03/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 Về việc chỉ định Khối trưởng các khối thi đua của tỉnh năm 2015
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 518_QD_UBND.pdf
Văn Bản Mới