English    |   Liên hệ
Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 20/5/2015 về việc công bố đáp án cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp
Số ký hiệu văn bản 16/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/05/2015
Ngày hiệu lực 20/05/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 20/5/2015 về việc công bố đáp án cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm UBND.pdf
Văn Bản Mới