Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
84/CV-BTGHU 19/08/2021 V/v sao gửi Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 45
Tải về 4
6666/BYT - MT 16/08/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 52
Tải về 5
06-CT/TW 24/06/2021 Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 105
Tải về 10
06-KL/TW 10/06/2021 Kết luận của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tin dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 103
Tải về 0
838/CĐ-BYT 07/06/2021 V//v không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 50
Tải về 3
03/HD-VPTW 04/06/2021 Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng
Lượt xem: 44
Tải về 0
04/CT-TW 02/06/2021 Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Lượt xem: 59
Tải về 8
02-/KL-TW 18/05/2021 Kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 47/CT-TW của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 47
Tải về 8
01-KL/TW 18/05/2021 Sao lục Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 197
Tải về 5
02-CT/TW 06/05/2021 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Lượt xem: 196
Tải về 5