Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/TB-HĐND 09/07/2021 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về 3
01/TB-HĐND 29/06/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 11
Tải về 3
01/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 14
Tải về 1
03/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó ban các Ban của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 17
Tải về 2
04/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 6
Tải về 0
02/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 10
Tải về 0
05/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 12
Tải về 0
06/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 10
Tải về 1
07/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Ý Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 11
Tải về 1
08/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết V/v quy định số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 4
Tải về 0
123456789