Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/NQ-HĐND 07/08/2021 Nghị Quyết V/v phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ý Yên 2020
Lượt xem: 37
Tải về 6
03/TB-HĐND 05/08/2021 Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 67
Tải về 9
02/TB-HĐND 09/07/2021 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 51
Tải về 7
01/TB-HĐND 29/06/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 35
Tải về 7
01/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 35
Tải về 2
03/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó ban các Ban của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 34
Tải về 3
04/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 43
Tải về 1
02/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 31
Tải về 0
05/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 35
Tải về 1
06/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 29
Tải về 4
123456789