Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/NQ-TW 07/10/2021 Bản sao Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 07/10/2021 Ban chấp hành Trung ương về " Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 10
Tải về 1
04-NQ/HU 25/08/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 37
Tải về 3
05-NQ/HU 25/08/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 40
Tải về 9
06-NQ/HU 25/08/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 40
Tải về 2
46/NQ-HĐND 07/08/2021 Nghị Quyết V/v phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ý Yên 2020
Lượt xem: 37
Tải về 6
11/NQ-TTHĐND 05/07/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 57
Tải về 3
12/NQ-TTHĐND 05/07/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 48
Tải về 2
01/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 35
Tải về 2
03/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó ban các Ban của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 34
Tải về 3
04/NQ-HĐND 27/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Ý Yên khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 43
Tải về 1
1234567