Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02-Ctr/BTGHU 06/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác tuyên giáo
Lượt xem: 27
Tải về 1
32/CTr-UBND 24/09/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ vàNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 33
Tải về 5
09-CTr/HU 11/08/2021 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về " tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế"
Lượt xem: 40
Tải về 3
08-CTr/HU 08/07/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 37
Tải về 4
25 /CTr-UBND 25/06/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 38
Tải về 2
02- CTr/ HU 08/09/2020 CHƯƠNG TRINH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TVV ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 216
Tải về 26
01-CTr/HU 12/06/2020 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 201
Tải về 8
17-CTr/HU 01/04/2019 Chương trình hành động Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Lượt xem: 408
Tải về 19
15-CTr/HU 16/01/2019 Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019
Lượt xem: 431
Tải về 22
14-CTr/HU 15/01/2019 Chương trình công tác của Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019
Lượt xem: 431
Tải về 12
12