Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08-CTr/HU 08/07/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 12
Tải về 0
25 /CTr-UBND 25/06/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 21
Tải về 1
02- CTr/ HU 08/09/2020 CHƯƠNG TRINH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TVV ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 190
Tải về 26
01-CTr/HU 12/06/2020 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 167
Tải về 7
17-CTr/HU 01/04/2019 Chương trình hành động Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Lượt xem: 388
Tải về 19
15-CTr/HU 16/01/2019 Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019
Lượt xem: 409
Tải về 22
14-CTr/HU 15/01/2019 Chương trình công tác của Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019
Lượt xem: 413
Tải về 12
04-CTr/HU 11/01/2017 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Ý Yên khoá XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lượt xem: 476
Tải về 14
47/TB-BCĐ 03/06/2016 Thông báo Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới và mời các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tham gia chỉ đạo đối với các xã tham gia XD NTM Ý Yên giai đoạn 2015 - 2020 đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016
Lượt xem: 450
Tải về 2
01-Ctr/HU 03/10/2015 Chương trình thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/06/2015 của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 425
Tải về 1