Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 

 
Lượt xem: 257

Ý Yên sẵn sàng trước ngày hội lớn

Ngày Chủ Nhật 23/5/2021 tới đây, cùng với cử tri trong cả nước, 190.124 cử tri của toàn huyện Ý Yên sẽ thực hiện quyền bầu cử, trực tiếp sử dụng lá phiếu của mình để sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người thực sự có tâm, có tầm, có tài, có đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử được tổ chức thành công sẽ góp phần khẳng định sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân cùng tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 
Ông: Lê Khánh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước
Trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở huyện Ý Yên, trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, quân và dân toàn huyện đã tạo được bước chuyển biến mới, làm tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong chặng đường 2020 - 2025. Đứng trước vận hội mới và cả những thách thức mới, vấn đề xây dựng, củng cố chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước và của từng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước được xem là một trong những nội dung quan trọng đặt ra trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 
Ông: Nguyễn Hải Dũng, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri
tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

Huyện Ý Yên đã chủ động quán triệt chỉ đạo, kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các công việc nhằm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho công tác bầu cử. Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị triển khai công tác bầu cử đến các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp để các đơn vị, địa phương nắm vững. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện bám sát các quy định của Luật bầu cử tổ chức 3 lần hội nghị hiệp thương theo quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Ông: Nguyễn Phùng Hoan, UVBTVTU, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai
một số nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

          Theo quy định, đơn vị bầu cử huyện Ý Yên được bầu 3 đại biểu Quốc hội trên tổng số 5 ứng cử viên; bầu 8 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 14 ứng cử viên (gồm 2 đơn vị bầu cử số 5 và số 6). Sau hội nghị hiệp thương lần 3, UBMTTQ huyện thống nhất giới thiệu 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu ra 39 đại biểu chính thức, đảm bảo đúng cơ cấu và thành phần theo quy định. Trong tổng số 66 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026 có 61 người trình độ trên Đại học và Đại học chiếm tỷ lệ 92,4%; 5 người trình độ dưới Đại học chiếm tỷ lệ 7,6 %; tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn có trình độ trên Đại học và Đại học chiếm 23,28% và trình độ dưới Đại học là 76,72%. Đến nay, tất cả các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện quyền vận động bầu cử của mình. Trong điều kiện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, có 4 Hội nghị tiếp xúc cử tri đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng luật. Trên từng cương vị công tác, mỗi ứng cử viên đều đã hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND đồng thời xây dựng được những chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương nơi mình ứng cử, thể hiện được tâm huyết của mình trong việc tìm ra các giải pháp cho những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Thông qua từng chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, luôn lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND và các cấp có thẩm quyền.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 5 thuộc huyện Ý Yên
Ông: Phạm Chiến Thắng, Phó bí thư Thường trực huyện ủy Ý Yên
Trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026
Tại đơn vị bầu cử số 5 thuộc huyện Ý Yên
 

          Cùng với công tác nhân sự, đến thời điểm này, các phần việc chuẩn bị cho ngày bầu cử của tất cả các địa phương đã được hoàn tất theo quy trình và tiến độ. Việc rà soát thông tin, tổng hợp số lượng cử tri tham gia bầu cử được thực hiện khoa học, chính xác, chú ý những người lần đầu thực hiện quyền bầu cử và những người tạm vắng mặt trên địa bàn. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại 254 điểm bỏ phiếu để cử tri và nhân dân tiện theo dõi. Bên cạnh đó, để mọi người hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền cho ngày hội lớn hết sức được coi trọng và tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tại khu trung tâm huyện và 31 xã, thị trấn đã lắp đặt và căng treo 75 cụm pano, 660 pa no hàng cây, 330 băng zôn và hơn 2230 cờ dây, gần gần 5000 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, trên 45 cổng chào. Sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, hồng kỳ, băng zôn, pano, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền hướng về ngày bầu cử toàn dân. Đến ngày 19 tháng 5 Đài phát thanh huyện đã phát 100 tin bài, 61 chuyên mục hỏi đáp và thông tin về cuộc bầu cử, hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn liên tục phát đi những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử, giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên, phổ biến Luật bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt nhấn mạnh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri. Ngoài hình thức tuyên truyền truyền thống như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tính từ ngày 12/5/2021 trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện và các xã thị trấn đã tổ chức 34 xe ô tô, và 4 đoàn xe gắn máy tuyên truyền lưu động đến tận các dong, ngõ, xóm trong toàn huyện. Các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử còn được lồng ghép trong các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể, sinh hoạt thôn xóm, khu dân cư. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân cùng hướng về sự kiện chính trị trọng đại này đồng thời giúp đông đảo cử tri thêm tin tưởng và phát huy quyền làm chủ của mình.

Ông: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt một số nội dung
Chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện Ý Yên

Hiện nay, những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai gấp rút theo kế hoạch, trong đó UBBC các cấp tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc dư luận trong quần chúng nhân dân và những vấn đề mà cử tri quan tâm để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không để phức tạp phát sinh, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, UBBC huyện đã kịp thời có công văn số 15/UBBC chỉ đạo về việc thực hiện bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, trong đó công tác bảo đảm y tế được đặt lên hàng đầu. UBBC các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình.

Đ/C: Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất
tại khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống Covid - 19

Với truyền thống cách mạng yêu nước của quê hương Ý Yên anh hùng, với tinh thần dân chủ đổi mới, cùng quyết tâm chính trị cao và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, tin tưởng rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Ý Yên sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

              (Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Ý Yên tỉnh Nam Định)

Video Sự Kiện
  • hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
  • Công tác bầu cử tại Ý Yên
  • CLB dưỡng sinh xã Yên Tiến
  • lời chúc tết của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên
  • VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN Ý YÊN LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN XXIV, NHIỆM KỲ 2020 2025
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 6,228
  • Tất cả: 1,856,360