Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v xây dựng đề án VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập
Số ký hiệu văn bản Số 224- UBND/NV
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung V/v xây dựng đề án VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm document (60).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang