Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 01-HD/BDVHU
Ngày ban hành 18/03/2022
Ngày hiệu lực 18/03/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_01_BDVHU_20220322082438294290.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang