Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 50-HD/BTGHU
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_50_BTGHU_20220308094002468460.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang