Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 01/TB -BCĐ
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản của tỉnh Nam Định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB01GPMBsigned_20220218043653866860.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang